Informacije o studiju

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija izvodi se kao trogodišnji studij (180 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučiišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova). Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog doktorskog rada, stječe se akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija. Kratica naziva u oba slučaja je dr. sc. koja se piše ispred za imena i prezimena.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija su mogućnost nastavka znanstveno-istraživačkog rada, mogućnosti post-doktorskog usavršavanja te mogućnosti zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru. Završetkom doktorskog studija se stječu znanja i vještine potrebne za samostalan znanstveno-istraživački rad u području ekonomije i poslovne ekonomije kao i za uključivanje u rad na visokoškolskim, znanstveno-istraživačkim kao i istraživačkim institutima u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj i šire.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija najviši je stupanj formalnog obrazovanja ekonomista. Studij je oblikovan prema načelima Bolonjske deklaracije, a po uzoru na suvremene doktorske studije vodećih zapadnoeuropskih sveučilišta. Program Studija usmjeren je na razvoj naprednih znanja iz ekonomije i poslovne ekonomije, a multidisciplinarno izučavanje teorije i prakse usmjereno je na iznalaženje najboljih rješenja za izazove suvremenog gospodarstva. Doktorski studij utemeljen je na kompetitivnim znanstvenim istraživanjima, a u cilju stvaranja i razvijanja autonomnih istraživačkih kapaciteta polaznika važnih za njihovu akademsku ili poslovnu karijeru. U sprezi s planovima i strategijama razvoja Republike Hrvatske, osobito sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, doktorski studij ima za cilj doprinijeti razvoju društva temeljenog na znanju.

Doktorski studij Ekonomskog fakulteta - Zagreb je od 2002. godine član EDAMBA-e (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration), Europskog udruženja doktorskih studija iz područja menadžmenta i poslovne administracije, a riječ je o mreži doktorskih studija poznatih europskih sveučilišta, koja za osnovni cilj ima povećanje kvalitete doktorskih studija i izjednačavanje kriterija za stjecanje doktorata u cijeloj Europi. Stoga, polaznicima doktorskog studija stoji na raspolaganju čitav niz pogodnosti: predavanja vrhunskih inozemnih i domaćih sveučilišnih profesora, pohađanje ljetnih škola u okviru EDAMBA-e, prisustvovanje seminarima iz metoda istraživanja, mogućnost boravka na europskim sveučilištima – članicama EDAMBA-e, međusobna suradnja profesora i studenata, mogućnost izbora inozemnih profesora za mentore kod izrade doktorskog rada i dr.

Od 2008. godine Doktorski studij Ekonomskog fakulteta - Zagreb član je i CESEENET mreže doktorskih studija iz ekonomije i poslovne ekonomije između ekonomskih fakulteta srednje i istočne Europe. Polaznicima doktorskog studija stoji na raspolaganju čitav niz pogodnosti poput organiziranja zajedničkih predavanja, organiziranja seminara iz metoda istraživanja, razmjene doktorskih studenata, jačanja istraživačke suradnje i niz drugih prednosti koje osiguravaju veću kvalitetu studiranja i veću mobilnost studenata.

Uvjeti za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:
  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili drugi diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
  • Prosjek ocjena 4,00 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.

Obrazac prijave za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij nalazi se na sljedećoj poveznici.