Tablica potencijalnih mentora na studijuTablicu potencijalnih mentora na doktorskom studiju Ekonomija i globalna sigurnost sa područjima istraživanja i bibliografijama možete pronaći na sljedećoj poveznici:

 

TABLICA POTENCIJALNIH MENTORA