Obavijesti doktorandima

Natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču u 2020.

U sklopu partnerske razmjene dogovorene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču (Universität Wien, www.univie.ac.at) pozivaju se doktorandi i postdoktorandi Sveučilišta u Zagrebu (kojima nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule) da se prijave na natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču. Prije podnošenja prijave kandidati trebaju dogovoriti suradnju i boravak tijekom potencijalnog istraživačkog boravka s mentorom na Sveučilištu u Beču. Dogovoreni boravak može započeti najranije u ožujku, a najkasnije do 1. studenoga 2020. 

Stipendije se dodjeljuju doktorandima ili postdoktorandima Sveučilišta u Zagrebu. Dodatni uvjet za postdoktorande jest da im nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule. Rok za predaju prijave je 7. siječnja 2020. 

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-financiranje-jednomjesecnog-istrazivackog-boravka-na-sveucilistu-u-becu-u-2020/


OBAVIJEST DOKTORANDIMA


REAKREDITACIJA DOKTORSKOG STUDIJA (POVJERLJIVA KOMUNIKACIJA)

Poslijediplomski sveučilišni studiji Ekonomija i globalna sigurnost, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu trenutačno prolaze postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
U tu svrhu ukoliko želite dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti rad vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-phd
Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše će se poruke koristiti isključivo u internom radu stručnog povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima vašeg visokog učilišta. Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s članovima stručnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete.
Agencija će u protokolu posjeta ostaviti 'vrijeme' za takve razgovore.
https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/vrednovanja-u-znanosti/reakreditacija-doktorskih-studijskih-programa


REAKREDITACIJA DOKTORSKOG STUDIJA (SASTANAK SA STRUČNIM POVJERENSTVOM)

Poslijediplomski sveučilišni studijski program Ekonomija i globalna sigurnost, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu trenutno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
U tu svrhu Stručno povjerenstvo posjetit će naše visoko učilište.
Obavezan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s vodstvom visokog učilišta, predstavnicima nastavnog osoblja i doktorandima.
Ljubazno Vas molimo da se u utorak, utorak, 12. studenog 2019. godine s početkom u 10:45h ( Ovalna dvorana) u što većem broju odazovete na sastanak sa stručnim povjerenstvom koje bi željelo čuti i vaš glas.