Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

  

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                                      
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Integrativno vodstvo izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić
doc. dr. sc. Domagoj Hruška
30 6
Tehnike i vještine vođenja prof. dr. sc. Velimir Srića 30 6
Povijest ideja o vodstvu prof. dr. sc. Marijan Cingula 30 6
Odlučivanje prof. dr. sc. Darko Tipurić 30 6
Ukupno bodova:  24

 

 

IZBORNI KOLEGIJI                                             
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Teorije vodstva prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić 20 4
Poslovna etika i društvena odgovornost poduzeća izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić 20 4
Upravljanje nagrađivanjem u poduzećima prof. dr. sc. Lovorka Galetić 20 4
Komunikologija i odnosi s javnošću prof. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel 20 4
Coaching izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
doc. dr. sc. Maja Daraboš Longin
20 4
Makroekonomsko okruženje prof. dr. sc. Ivo Družić
prof. dr. sc. Vladimir Čavrak
20 4
Strateško poduzetništvo prof.dr.sc. Darko Tipurić
prof. dr. sc. Marko Kolaković
20 4
Gospodarski identitet moderne Europe prof. dr. sc. Ivo Družić 20 4
Adaptivno vodstvo doc. dr. sc. Davor Filipović 20 4
Državna i lokalna uprava i samouprava prof. dr. sc. Vladimir Čavrak  20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad  4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Računovodstvo za poslovno upravljanje prof. dr. sc. Danimir Gulin                            
Financijski menadžment prof. dr. sc. Silvije Orsag
Makroekonomija  
Mikroekonomija