Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                                      
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Upravljanje kvalitetom u kulturi prof. dr. sc. Tonći Lazibat 30 6
Menadžment neprofitnih organizacija doc. dr. sc. Ivana Marić 30 6
Umjetnost, kulturna baština i tržišta doc. dr. sc. Ines Dužević 30 6
Interpretacija i prezentacija kulturne baštine izv. prof. dr. sc. Ivor Janković 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI                                             
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Poduzetništvo doc. dr. sc. Dario Dunković,
doc. dr. sc. Kristina Petljak
20 4
Kultura i inovacije izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković 20 4
Pravni aspekti upravljanja kulturnom baštinom     prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
Osnove financijskog izvještavanja prof. dr. sc. Lajoš Žager 20 4
Osnove marketinga prof. dr. sc. Jurica Pavičić,
doc. dr. sc. Ružica Brečić
20 4
Turizam, kulturna baština i lokalna zajednica prof. dr. sc. Anita Sujoldžić 20 4
Upravljanje muzejima izv. prof. dr. sc. Ivor Janković  20 4
Upravljanje projektima i timovima doc. dr. sc. Saša Missoni 20 4
Mediji i komunikacija izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta 20 4
Kritički pristup kulturnoj baštini prof. dr. sc. Anita Sujoldžić 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad  4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Uvod u stručni i znanstveni rad izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković,
doc. dr. sc. Ines Dužević                           
Međunarodno poslovanje  prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Makroekonomija  
Mikroekonomija