Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi). 

Voditelji studija:

Prof. dr. sc. Ksenija Dumičić
Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija​

Tajnik studija:

Doc. dr. sc. Berislav Žmuk

Predavači:
Izv. prof. dr. sc. Josip Arnerić
Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija
Izv. prof. dr. sc. Draženka Čizmić
Prof. dr. sc. Ksenija Dumičić
Prof. dr. sc. Vesna Dušak
Prof. dr. sc. Nataša Erjavec
Prof. dr. sc. Nataša Kurnoga
Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
Prof. dr. sc. Josip Matejaš