Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Upis na MBA studij

Natječaj za upis na poslijediplomski studij
Ekonomski fakutet - Zagreb raspisao je Natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija u akademskoj 2019./2020. godini. Više o natječaju možete saznati ovdje, a za dodatne informacije možete se javiti tajnicima studija, izv. prof. dr. sc. Miroslavu Mandiću na mmandic@efzg.hr ili doc. dr. sc. Ani Aleksić na aaleksic@efzg.hr.
 
Prijave na poslijediplomski studij primaju se u Centru za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta-Zagreb (Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb, istočni ulaz u zgradu),  ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11:00 do 13:00 sati, a utorkom i četvrtkom od 15:00 do 18:00 sati. Prilikom prijave potrebno je dostaviti sljedeće:
  1. obrazac za prijavu (možete ga popuniti na računalu te ispisati na pisaču)
  2. diploma sveučilišnog studija (ovjerena preslika)
  3. prijepis ocjena
  4. domovnica - izvornik ili ovjerena preslika (ne starije od 6 mjeseci)
  5. izvadak iz matice rođenih - izvornik ili ovjerena preslika (ne starije od 6 mjeseci)
  6. životopis
  7. ako je prosjek ocjena kandidata niži od 3,5, potrebno je dostaviti dvije preporuke sveučilišnih profesora s dodiplomskog/preddiplomskog/diplomskog studija
  8. ako studij plaća poduzeće potrebno je dostaviti odluku poduzeća o plaćanju studija
Prijavu na poslijediplomski studij i prateće dokumente možete dostaviti osobno ili poštom na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet-Zagreb
Referada za poslijediplomske studije i doktorate
Trg J. F. Kennedya 6
10000 Zagreb
 
Uvjeti upisa
Da bi ostvarili pravo upisa svi zainteresirani kandidati trebaju imati završen predbolonjski četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij ili završen bolonjski diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova. Prosjek ocjena 3,50 ostvaren tijekom studija. U slučaju nižeg prosjeka potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora. Znanje engleskog jezika.
 
Školarina i način plaćanja studija
Cijena studija je 60.750,00 kn i u istu su uključeni svi nastavni materijali (knjige, licence za softvere i računalne simulacije koje se koriste na nastavi). U slučaju da polaznik samostalno plaća školarinu može je platiti u tri rate (20.250,00 kn po semestru). Ukoliko poduzeće (organizacija, institucija) plaća studij školarinu plaća jednokratno ili maksimalno u dvije rate. 
 
Napomena: U cijenu studija nisu uključeni ispiti razlike (za polaznike „neekonomiste“, 1. Makroekonomija, 2. Mikroekonomija, 3. Osnove poslovnog upravljanja, 4. Računovodstvo za poslovno upravljanje).  Navedena nastava (25 sati po kolegiju)  i polaganje ispita se dodatno plaća u iznosu od 1.350,00 kn po kolegiju. To znači da se za četiri predmeta razlike treba dodatno izdvojiti 5.400,00 kuna.