Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4) 
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Poduzetnička ekonomija

prof. dr. sc. Marko Kolaković

30 6
Financijski menadžment prof. dr. sc. Silvije Orsag 30 6
Poslovno i operativno planiranje         prof. dr. sc. Silvije Orsag 30 6
Motiviranje i nagrađivanje u poduzetništvu                  prof. dr. sc. Lovorka Galetić 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Poduzetništvo u globalnoj ekonomiji prof. dr. sc. Vojmir Franičević 20 4
Makroekonomski oblik razvoja poduzetništva prof. dr. sc. Ivo Družić 20 4
Komparativni razvoj poduzetništva u Republici
Hrvatskoj
  20 4
Marketing u poduzetništvu prof. dr. sc. Jurica Pavičić 20 4
Računovodstvo za poduzetnike prof. dr. sc. Katarina Žager
prof. dr. sc. Branka Ramljak
20 4
Analiza poslovanja u malim i srednjim
poduzećima
prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik 20 4
Politika cijena za nove proizvode

prof. dr. sc. Ivan Santini

20 4
Kontroling i politika kvalitete prof. dr. sc. Boris Zver 20 4
Upravljanje troškovima u malim i srednjim poduzećima doc. dr. sc. Martina Sopta 20 4
Europsko poslovno pravo prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Osnove poduzetništva  prof. dr. sc. Marko Kolaković
Menadžment  prof. dr. sc. Darko Tipurić, izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
Makroekonomija  
Mikroekonomija