Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Obavijesti o roku završetka studija

ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

Studenti koji su upisali poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od dva semestra mogu završiti studij na teret uplaćene školarine u roku od tri godine od dana upisa.

Studenti koji su upisali poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od tri semestra mogu završiti studij na teret uplaćene školarine u roku od četiri godine od dana upisa.

Kako bi izbjegao plaćanje dodatnih naknada student je dužan u roku koji je pokriven školarinom predati poslijediplomski specijalistički rad na ocjenu u Referadu za poslijediplomske studije (što ne podrazumijeva da mora i obraniti posijediplomski specijalstički rad).

Poslije isteka navedenih rokova student podliježe plaćanju preostalih obveza prema važećoj Odluci o naknadama na poslijediplomskim specijalističkim studijima.

Krajnji rok za završetak studija je deset godina od dana upisa na studij.

Krajnji rok - Odluka za generacije 2006./2007.do 2009./2010.