Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za poslijediplomske specijalističke studije i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 2018./2019.

Natječaj za poslijediplomske specijalističke studije i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 2018./2019.

EKONOMSKI  FAKULTET  SVEUČILIŠTA  U  ZAGREBU
 
raspisuje
 
 NATJEČAJ
 
za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost u akademskoj 2018./2019. godini
 
A. POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:
 
• EKONOMIKA EUROPSKE UNIJE •
• FINANCIJSKA ANALIZA •
• FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA •
• FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, REVIZIJA I ANALIZA •
• INFORMATIČKI MENADŽMENT •
• MARKETINŠKI MENADŽMENT •
• MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANCIJE •
• MENADŽMENT PRODAJE •
• MENADŽMENT TURIZMA •
• ORGANIZACIJA I MENADŽMENT •
• OSIGURANJE I REOSIGURANJE •
• POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA •
• PRAVNI I GOSPODARSKI OKVIR POSLOVANJA U EUROPSKOJ UNIJI•
• RAČUNOVODSTVO I POREZI •
• STATISTIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZIRANJE •
• STRATEGIJA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE •
• UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO I INTERNA REVIZIJA •
• UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA •
• UPRAVLJANJE IZVOZOM •
• UPRAVLJANJE KVALITETOM •
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:
  1. Završen  predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili završen bolonjski sveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova.
  2. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
  3. Poznavanje jednog stranog jezika.
Obrazac prijave nalazi se na  http://www.efzg.hr/default.aspx?id=22447
 
B. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ
EKONOMIJA I GLOBALNA SIGURNOST
 
Voditelj studija: prof. dr. sc. Tonći Lazibat
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:
1. Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili drugi preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili
završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
2. Prosjek ocjena 4,0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
3. Poznavanje engleskog jezika.
Prilikom upisa na studij osobi koja nije završila preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, na prijedlog Vijeća doktorskoga studija, Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij utvrdit će ispite razlike koji se moraju položiti.
 
Obrazac prijave nalazi se na : http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=25724
 
Prijave se zaprimaju do 30. studenog 2018. godine.
 
 
Prijavi je potrebno priložiti:
1. Diplomu (ovjerenu kopiju)
2. Prijepis ocjena
3. Preporuke (ako je prosjek niži)
4. Domovnicu – izvornik ili ovjerena kopija (ne starija od šest mjeseci)
5. Izvadak iz matice rođenih – izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od šest mjeseci)
6. Životopis
7. Odluka organizacije o plaćanju (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
8. Kandidat koji dodiplomski sveučilišni ili prediplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 
Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
 Sveučilište u Zagrebu
    Ekonomski fakultet-Zagreb
Referada za poslijediplomske studije
Trg J.F.Kennedyja 6, Zagreb
 
 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno na:
 
e-mail: mpelko@efzg.hr 
telefon: 01/238 -3218; 238-3219; 238-3288
 
web stranici poslijediplomskih specijalističkih studija:
 http://www.efzg.unizg.hr/studiji-29719/poslijediplomski-specijalisticki-studiji/22359
 
web stranici poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija
Ekonomija i globalna sigurnost:
http://www.efzg.unizg.hr/studiji-29719/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-ekonomija-i-globalna-sigurnost/25705