Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Diplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku

Diplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku

Diplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku "Managerial Informatics", "Management" , "Trade" i "Economics" engleske su inačice istoimenih studijskih smjerova na Diplomskom sveučilišnom studiju "Poslovna ekonomija". Posebnost izvođenja nastave na navedena tri smjera je rad u malim grupama studenata što omogućava intenzivniju komunikaciju i rad nastavnika sa studentima. Nastava i sve ostale studentske obaveze u cijelosti se izvode na engleskom jeziku, a studij mogu upisati i hrvatski i strani državljani.

Smjer studija "Managerial Informatics" prvi je put pokrenut u akademskoj 2012./2013. godini, dok se smjerovi studija "Management" i "Trade" pokreću u akademskoj 2015./2016. godini, a studij "Economics" pokreće se u akademskoj godini 2018/19.

Sve dodatne informacije o diplomskim sveučilišnim studijima na engleskom jeziku mogu se pronači na sljedećoj poveznici.