Student Conference "SKEI 2020"

Fakultet ekonomije i informatike, Sveučilište Novo Mesto, poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na konferenciji 5th International Scientific Student Conference "SKEI 2020" koja će se održati 26.03.2020.
 
Glavne teme konferencije:
1. Ekonomija i globalizacija
2. Marketing
3. Poduzetništvo
4. Financije i računovodstvo
5. Poslovna informatika i računalstvo
6. Poslovno pravo
7. Edukacija
8. Zdravstvo
9. Sport i turizam
10. Informacijska tehnologija 
 
 
Važni datumi:
- 31.01.2020. – predaja sažetka
- 06.03.2020. –  predaja finalnog rada
 
Registracija i prijava je putem linka https://fei.uni-nm.si/skei_2020/, a sve upite poslati na mail adresu: skei2020@uni-nm.si.
 
Više informacija (PDF)