Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Katedra za matematiku

Katedra za matematiku

Obavijest za studente 1. godine stručnog studija
 

Informacija o programu kolegija Gospodarska matematika (RAZLIKA) objavljena je na web stranici Katedre za matematiku.
 


Oglasna ploča Katedre za matematiku nalazi se na 1. katu sjever, novi dio zgrade EF-a.
 

 Predavanja u okviru proslave 96. obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu PRIMJENA MATEMATIKE U EKONOMIJI

Članovi Katedre za matematiku obilježili su 96. obljetnicu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 23. studenog 2016. predavanjima pod zajedničkim nazivom „Primjena matematike u ekonomiji.“ Prisutnima se obratio dekan Fakulteta prof. dr. sc. Lajoš Žager. Predavanja su održali: dr. sc. Vedran Kojić, asistent na Katedri za matematiku – „Matematičko modeliranje odnosa između održivog profita i održivog poslovanja“, izv. prof. dr. sc. Josip Matejaš, izvanredni profesor na Katedri za matematiku, i doc. dr. sc. Tunjo Perić, docent na Katedri za matematiku – „Nova metoda za rješavanje problema višekriterijskog programiranja“, mr. sc. Zoran Lukić, Zagrebačka banka d.d. - Investicijsko bankarstvo - „Financijsko modeliranje društva“, Tihana Škrinjarić, univ. spec. oec. , asistentica na Katedri za matematiku – „Uvod u ekonometrijsku analizu tržišta dionica“, doc. dr. sc. Martina Briš Alić, docentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku – „Klasterizacija hrvatske industrije namještaja“, te doc. dr. sc. Jakša Krišto, docent na Katedri za financije, i Margareta Gardijan, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Kvantitativna analiza uspješnosti investicijskih fondova u RH primjenom analize omeđivanja podataka“. Pozivu na predavanja odazvali su se studenti, asistenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, ali i profesori srednjih škola i znanstvenici i stručnjaci iz nekoliko institucija (Zagrebačka banka, Ekonomski institut, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, …). 

Galerija slika
 Predavanja u okviru proslave 95. obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu PRIMJENA MATEMATIKE U EKONOMIJI

Članovi Katedre za matematiku obilježili su 95. obljetnicu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 17. studenog 2015. predavanjima pod zajedničkim nazivom „Primjena matematike u ekonomiji.“ Prisutnima se obratio dekan Fakulteta prof. dr. sc. Lajoš Žager, a među nazočnima bio je i dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Željko Garača. Predavanja su održali: Dr. sc. Branka Marasović, docentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu – „Krediti u švicarskim francima: analiza stanja dužnika i njihova konverzija u kredite u eurima“ Marina Slišković, mag. math., asistentica na Katedri za matematiku – „Čime se bavio Genijalni um?“ Margareta Gardijan, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Matematički jezik financija i ulaganja“ Tihana Škrinjarić, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Matematički modeli i upravljanje investicijskim portfeljima“ Dr. sc. Silvija Vlah Jerić, docentica na Katedri za matematiku – „Racionalna očekivanja i evaluacija prognoza uz pomoć matrica“ Vedran Kojić, univ. spec. oec., asistent na Katedri za matematiku – „Alternativne metode optimizacije odabranih ekonomskih problema“ Pozivu na predavanja odazvali su se studenti, asistenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, ali i profesori srednjih škola i znanstvenici i stručnjaci iz nekoliko institucija (HNB, Zagrebačka banka, Erste banka, Ekonomski institut, Filozofski fakultet, Allianz osiguranje, …).

Galerija slika

 
Pravila pisanja pisanih ispita

Demonstrature

 

Matematika nipošto nije suhoparna, dosadna i bez mašte, već naprotiv, poput plemenite djevojke, uzvraća ljubav onome koji je razumije i voli.                            Vladimir Devidè

 
 
Katedra za matematiku Ekonomskog fakulteta Zagreb broji dvanaest članova. Po svom osnovnom obrazovanju su matematičari i ekonomisti s interesom primjene matematičkih metoda u ekonomiji. U skladu s tim, većina od osnovnih tema znanstveno istraživačkog rada članova Katedre su kvantitativne metode u ekonomiji, operacijska istraživanja, financijska matematika, ekonometrija. Neki od članova Katedre sudjeluju na projektima prijavljenima u sklopu Ekonomskog fakulteta Zagreb, a neki u sklopu Matematičkog odjela, Prirodoslovno matematičkog fakulteta Zagreb.
 

Pored svog znanstveno istraživačkog rada, članovi Katedre izvršavaju i svoje nastavne obveze, u prvom redu, na kolegiju Matematika. Pored tog kolegija koji je obvezan za sve studente na prvoj godini preddiplomskog sveučilišnog studija, članovi Katedre izvode nastavu i na brojnim drugim kolegijima. Potpunu listu kolegija koji se izvode ove akademske godine mozete pronaći ovdje.

 

Katedra za matematiku organizira i poslijediplomski specijalistički studij Operacijska istraživanja i optimizacija, kojeg je voditelj izv. prof. dr. sc. Zrinka Lukač. Cilj studija je obrazovanje specijalista (ekonomista, inženjera, matematičara i drugih), koji će na temelju stečenih znanja moći pomoći u donošenju poslovnih odluka, na različitim razinama, od poduzeća do poslovnih banaka i osiguravajućih društava. Na taj način će doprinijeti boljem poslovanju tvrtki, kvalitetnijem donošenju odluka o investicijama na svim razinama, povećanju efikasnosti proizvodnje i kvalitete proizvoda, te boljoj analizi i predviđanju razvoja gospodarstva. 
 

 

 

 

 


Predavanja u okviru proslave 95. obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu PRIMJENA MATEMATIKE U EKONOMIJI

Članovi Katedre za matematiku obilježili su 95. obljetnicu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 17. studenog 2015. predavanjima pod zajedničkim nazivom „Primjena matematike u ekonomiji.“ Prisutnima se obratio dekan Fakulteta prof. dr. sc. Lajoš Žager, a među nazočnima bio je i dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Željko Garača. Predavanja su održali: Dr. sc. Branka Marasović, docentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu – „Krediti u švicarskim francima: analiza stanja dužnika i njihova konverzija u kredite u eurima“ Marina Slišković, mag. math., asistentica na Katedri za matematiku – „Čime se bavio Genijalni um?“ Margareta Gardijan, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Matematički jezik financija i ulaganja“ Tihana Škrinjarić, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Matematički modeli i upravljanje investicijskim portfeljima“ Dr. sc. Silvija Vlah Jerić, docentica na Katedri za matematiku – „Racionalna očekivanja i evaluacija prognoza uz pomoć matrica“ Vedran Kojić, univ. spec. oec., asistent na Katedri za matematiku – „Alternativne metode optimizacije odabranih ekonomskih problema“ Pozivu na predavanja odazvali su se studenti, asistenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, ali i profesori srednjih škola i znanstvenici i stručnjaci iz nekoliko institucija (HNB, Zagrebačka banka, Erste banka, Ekonomski institut, Filozofski fakultet, Allianz osiguranje, …).