University of Zagreb - Faculty of Economics and Business

Hrvatski English
Quick links
Poslovna izvrsnost - Business Excellence

Poslovna izvrsnost - Business Excellence

ISSN: 1846-3355
area: quality and business excellence
first issue: 2007
dynamics: semiannualy
indexing: EconLit, Journal of Economic Literature (JEL), EBSCO, ProQuest ABI/Inform, CAB Abstracts

 ISSN: 1846-3355
UDK: 658.55
CrossRef DOI: https://doi.org/10.22598/pi-be

Indexed at:
EconLit
Journal of Economic LIterature (JEL)
EBSCO
ProQuest
ABI/Inform
CAB Abstract
Business Excellence (Poslovna izvrsnost) is a scientific journal covering all aspects of quality and business excellence. It is periodical published by Faculty of Economics and Business Zagreb in cooperation with Croatian Institute for Quality in Zagreb, Croatia.

All papers contributed for publications are peer-reviewed by minimally two independent reviewes prior to publication decision.

Final decision on classification of a paper is made by Editorial board. The decision is based upon gathered reviews. The paper can be classified as: original scientific paper, preliminary communication, review or professional paper.

Papers can be submitted and published in Croatian or English. Authors should prepare their papers according to The Instructions to Contributors.
 

All papers are available at Portal HRCAK

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Poslovna izvrsnost (Business Excellence) je znanstveni časopis koji obrađuje sve aspekte kvalitete i poslovne izvrsnosti na svim područjima ljudskog djelovanja. Izdaje ga Ekonomski fakultet Zagreb u suradnji sa Hrvatskim institut om za kvalitetu.

Članci, koji se u časopisu objavljuju, kategorizirani su i podliježu anonimnom recenzentskom postupku od strane minimalno dva neovisna recenzenta.

Odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo na osnovu pribavljenih recenzija. Rad može biti kategorizirani kao: Izvorni znanstveni rad, Prethodno priopćenje, Pregledni rad ili Stručni rad.

Radovi i prilozi primaju se i objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a trebaju biti izrađeni u skladu s uputama.
 

Svi radovi dostupni su putem Portala HRCAK
 

 


Crossref logo