Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Raspored upisa studenata na diplomski sveučilišni studij akademske godine 2018./2019.

Raspored upisa studenata na diplomski sveučilišni studij akademske godine 2018./2019.


Studenti drugih fakulteta, strani državljani kao i studenti koji su završili prethodni studij prije 90 dana i dulje, AAI identitet će dobiti na mail koji su naveli u pretprijavi za diplomski studij do 20:00 sati 11.10.2018. godine.

Svi studenti Ekonomskog fakulteta Zagreb trebaju imati AAI identitet spreman za korištenje nakon objave rezultata inicijalnog rangiranja (AAI kojeg su koristili do sada na prethodnom studija). U suprotnom će birat izborne kolegije po principu „gdje je ostalo mjesta u kvoti“ prema rasporedu upisa.

Upisi studenata Ekonomskog fakulteta Zagreb, te studenata drugih fakulteta koji su na preddiplomskom sveučilišnom studiju ostvarili 240 ECTS bodova, a ostvarili su pravo upisa na diplomske studije „Poslovne ekonomije“ i „Ekonomije“  po osnovi rangiranja održat će se 13. listopada 2018. godine po slijedećem rasporedu:

„Analiza i poslovno planiranje“, redoviti - dvorana 1 u 9:00 sati
„Financije“, redoviti - dvorana 2 u 9:00 sati
„Ekonomija,Economics,Managerial Informatics,Trade and International Business, strani državljani“,redoviti-dvorana 4 u 9:00 sati
„Marketing“, redoviti – dvorana 5 u 9:00 sati
Menadžment“, redoviti – dvorana 1 u 12:00 sati
„Turizam“, redovitidvorana 2 u 12:00 sati
Računovodstvo i revizija“ redoviti– dvorana 3 u 12:00 sati
„Trgovina i međunarodno poslovanje“, redoviti – dvorana 4 u 12:00 sati
„Menadžerska informatika“, redoviti – dvorana 5 u 12:00 sati
 
dvorana 3 u 9:00 sati – IZVANREDNI – SVI SMJEROVI
 
VAŽNO!
SVI STUDENTI KOJI NE PRISTUPE UPISU U GORE NAZNAČENO VRIJEME GUBE PRAVO UPISA BEZ OBZIRA DA LI SU UPIS IZVRŠILI PUTEM STUDOMATA!
 
Studenti upisuju Diplomski sveučilišni studij u akademskoj 2018./2019. i putem Studomata odabiru kolegije ZIMSKOG i LJETNOG semestra sa izbornim kolegijima od petka 12. listopada 2018. godine od 8:15 sati do subote 13. listopada 2018. godine do 08:15 sati.
 
Napomena: 

1. Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu diplomskog studija ne plaćaju studentsku participaciju u skladu s najavom Odluke Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2018./2019. U slučaju da Vlada RH ne podmiri troškove studija redovitim studentima u akademskoj 2018./2019. godini, Fakultet pridržava pravo da nepodmireni iznos troškova naplati od upisanih studenta.

2. Studenti koji upisuju diplomski sveučilišni studij, a prethodno su već diplomirali na nekom od diplomskih sveučilišnih studija (ili više njih), u akademskoj godini 2018./2019. upisuju kao izvanredni studenti i plaćaju studentsku participaciju u visini od 7.200 kuna.              Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa.

3. Izvanredni studenti plaćaju studentsku participaciju u visini od 7.200 kuna.
Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa.
 
4. Studenti strani državljani iz zemalja izvan Europske unije plaćaju studentsku participaciju u visini od 16.500 kuna.
Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa.
 
5. Studenti na studijskom smjeru „Managerial Informatics“, „Economics“, i „Trade“,  plaćaju studentsku participaciju u visini od 28.000 kuna.
Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa.
 
Uplatu izvršiti na
Poziv na broj – OIB kandidata
Opis plaćanja – upis akademske 2018./2019.godine
 
Za upis je potrebno kupiti upisni materijal i priložiti tri slike 4 x 6 cm:

Komplet upisnog materijala (kandidati preuzimaju na temelju dokaza o izvršenoj uplati u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta - Zagreb).

Uplatu u iznosu od 500,00 kn izvršiti na
Poziv na broj – OIB kandidata
Opis plaćanja – upisni materijal