Prof. dr. sc. Jurica Pavičić izabran za novog dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb u širem sastavu na sjednici održanoj 21. ožujka 2018. izabralo je  prof. dr. sc. Juricu Pavičića, dosadašnjeg prodekana za međunarodnu suradnju i akreditacije,  za novog dekana fakulteta  za  mandatno razdoblje od dvije akademske godine, od 2018./19. do  2019/20.
 
Od ukupno 229 članova Fakultetskog vijeća  u širem sastavu, prisutno je bilo 220 članova. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić dobio je 121 glas, dok je protukandidatkinja prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić dobila 96 glasova, a  tri glasa bila su nevažeća.