Produljuje se rok prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020.

Produljuje se rok studentima za prijavu radova za Rektorovu nagradu za akademsku godinu 2019./2020.na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati.

Odluku o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu