Odobren je Interreg projekt "Wool as Outstanding Opportunity for Leverage – WOOL"

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odobren je  Interreg projekt: Wool as Outstanding Opportunity for Leverage – WOOL. Projektni broj 1085.
 
Vrijednost  ovog dvogodišnjeg projekta je 1 342 775.00, Eura, a  budžet dodijeljen  Ekonomskom fakultetu iznosi 131 050.00 Eura. Voditeljica projektnog tima  na Ekonomskom fakultetu Zagreb je prof. Marina Dabić, a ugovaratelj  je Technology Park of Pordenone SCPA, Italija.
 
Početak projektnih aktivnosti je 1.ožujak 2020. Projekt završava 28.02.2022.
 
Cilj projekta WOOL je očuvanje vune kao važnog prirodnog resursa i zaštita kulturnih baština tradicionalnih ručno izrađenih vunenih proizvoda putem poboljšavanja regionalne suradnje i prijenosa znanja te promoviranje zajedničke regionalne marke ADRION.
 
Glavni rezultati projekta bit će:
(1) identifikacija resursa za proizvodnju vune i  razvijanje potrebnih sposobnosti,
(2) izrada regionalne strategije za korištenje resursa na vuni,
(3) razvoj vunenih  turistički proizvodi,
(4) uspostavljanje mreže Adrion WOOL,
(5) promocija regionalne marke WOOL.

Detaljnim ispitivanjem stanja vezanog uz vunene resurse s jedne, a obrtništva s druge strane, izvršit će se valorizacija ponuda za daljnji razvoj. Razvijat će se nova održiva turistička ponuda na bazi vune / proizvođača vune, koja će jačati i  valorizirati ugroženu kulturnu baštinu na području ADRION-a. Pilot-akcije, koje će se provodit u okviru WOOL-a, osigurat će testiranje koncepta i dati izravne rezultate za sve uključene dionike sa četiri različite strane (istraživači-praktičari-klijenti-kreatori politike) što će doprinijeti valorizaciji baštine i pozitivno će utjecati na gospodarski rast regije. Međuregionalni pristup je od vitalne važnosti u području (i) prikupljanja vune, (ii) analize prerade vune (mapiranje lanca vrijednosti i njihove članove), (iii) stvaranje novog i suvremenog dizajna tradicionalnih ručno rađenih vunenih proizvoda u suradnji s obrtnicima  i umjetnicima i (iv) razvoj turističkih proizvoda i regionalno brendiranje.