Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju čl. 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i mišljenja Rektorskog kolegija u užem sastavu sa sjednice održane 8. lipnja 2020. godine, Rektor donosi odluku o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu. Produljuje se rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do ponedjeljka 31. kolovoza 2020. do 16 sati.

Više informacija