Obavijest za studente 4. godine koji su izborne predmete birali putem burze izbornih predmeta

Studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. prvi put upisuju 4. godinu, a izborne predmete SU birali putem Burze izbornih predmeta, predaju  popunjen indeks (predmete i šifre predmeta), uplatu (ako plaćaju participaciju) i upisni materijal  na  za to predviđeno mjesto na ulazu u zgradu Fakulteta u 
 
SUBOTU 26.09.2020 u periodu od 09 - 12 SATI
 
VAŽNO: Studenti su na upisnu kovertu dužni navesti smjer i status (redovno ili izvanredno) koji su dobili prilikom odabira smjera putem aplikacije.