Obavijest za studente 4. godine koji izborne predmete nisu birali putem burze izbornih predmeta

Studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. prvi put upisuju 4. godinu, a izborne predmete NISU birali putem Burze izbornih predmeta, upis obavljaju putem Studomata u petak 25.09.2020. od 11:00 do 13:00 sati.
Nakon upisa putem Studomata, studenti predaju  popunjen indeks (predmeti i šifre predmeta), uplatu (ako plaćaju participaciju) i upisni materijal  na  za to predviđeno mjesto na ulazu u zgradu Fakulteta u 

PETAK 25.09.2020 U PERIODU OD 13-15 SATI

VAŽNO: Studenti su na upisnu kovertu dužni navesti smjer i status (redovno ili izvanredno) koji su dobili prilikom odabira smjera putem aplikacije.