Obavijest vezana uz pogoršanje epidemiološke situacije vezane uz COVID-19

Imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije vezane uz COVID-19, a sukladno naputku Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu, obavještavamo vas o sljedećem:
 
ORGANIZACIJA DOGAĐANJA NA FAKULTETU
  • Sve aktivnosti koje nisu u izravnoj mjeri vezane uz nastavu se odgađaju do daljnjih uputa Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu ili resornog Ministarstva.
 
BORAVAK U INOZEMSTVU U POSLJEDNJIH 14 DANA
  • Svi studenti/studentice koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH trebaju se staviti u samoizolaciju ukupno 14 dana od povratka s puta te odmah o tome informirati prodekana za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Božidara Jakovića putem e-maila: bjakovic@efzg.hr
  • Svi djelatnici/djelatnice koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH trebaju se staviti u samoizolaciju ukupno 14 dana od povratka s puta te odmah o tome informirati prodekana za nastavno i nenastavno osoblje prof. dr. sc. Olivera Kesara putem e-maila: okesar@efzg.hr te nadležnog pročelnika ili voditelja službe.
 
KRONIČNI BOLESNICI I TRUDNICE
  • Svi studenti/studentice koji boluju od kroničnih bolesti i trudnice, 14 dana od donošenja odluke (12.03.2020.) trebaju raditi od kuće te o tome informirati prodekana za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Božidara Jakovića putem e-maila: bjakovic@efzg.hr
  • Svi djelatnici/djelatnice koji boluju od kroničnih bolesti i trudnice, 14 dana od donošenja odluke (12.03.2020.) trebaju raditi od kuće te o tome informirati prodekana za nastavno i nenastavno osoblje prof. dr. sc. Olivera Kesara putem e-maila: okesar@efzg.hr te nadležnog pročelnika ili voditelja službe.
 
Kao i do sada, i dalje ćemo vas izvještavati o novim službenim informacijama/uputama putem e-pošte i/ili objava na internetskim stranicama Fakulteta.