Obavijest - upis burze izbornih predmeta za studente koji upisuju 3. i 5. godinu

Studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. prvi put upisuju 3. odnosno 5. godinu, a izborne predmete SU BIRALI putem Burze izbornih predmeta predaju  popunjen indeks (predmete i šifre predmeta), uplatu (ako plaćaju participaciju) i upisni materijal  na  za to predviđeno mjesto na ulazu u zgradu Fakulteta u
 
SUBOTU 26.09.2020 u periodu od 09 - 12 SATI
 
Studenti koji upisuju 3. godinu i imaju obvezu dopisa predmeta (opterećenje do 30 ECTS-a), dopisuju predmete 7. semestra, te iste upisuju u indeks sa šiframa predmeta.

Studenti koji upisuju 5. godinu upisuju samo ono što još nisu upisali, a nalazi se u Redu predavanja, bez obzira što će opterećenje biti manje od 30 ECTS-a po semestru.

VAŽNO: Pravo na upis preko Burze izbornih premeta imaju samo studenti koji su stekli uvjet za upis u 3. (105 ECTS bodova), odnosno 5. (225 ECTS bodova) godinu studija.