Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijest studentima o održavanju online ispita u ljetnom ispitnom roku

OBAVIJEST STUDENTIMA O ODRŽAVANJU ONLINE ISPITA 15. 06. 2020. i 17. 06. 2020.
Slijedom preporuke Uprave fakulteta, ispiti iz kolegija  „Osnove marketinga“ , „Upravljanje proizvodom“, „Marketing usluga“ i „Upravljanje markom“  kod prof. dr. sc. Đurđane Ozretić Došen  tijekom ljetnog ispitnog roka bit će provedeni online. Pismeni ispiti će se održati prema rasporedu:

Osnove marketinga - 15.06.2020. u 8:00 sati.

Upravljanje proizvodom  - 15.06. 2020.  u 12:00 sati.

Marketing usluga – 15.06.2020. u 12:00 sati.

Upravljanje markom  - 17.06. u 10:00 sati.
 
Studenti će u terminima predviđenim za ispit pristupiti pismenom ispitu putem platforme Merlin.

Tijekom pisanja  ispita putem sustava Merlin, studenti moraju biti spojeni i putem jedne od platformi za online sastanke koju odredi nastavnik (Skype, Google Meet, Cisco Webex, Zoom i sl.). Isto tako studenti  moraju imati uz sebe indeks  radi identifikacije.

Tijekom cijelog trajanja ispita studenti su dužni osigurati: računalo, kameru, internetsku vezu. Budite sigurni da računalno ima dovoljno energije za nesmetan rad tijekom trajanja ispita, da imate stabilnu internetsku vezu te miran i udoban prostor za odgovaranje. Kamera mora biti stalno uključena tijekom trajanja ispita.
 
Pismeni  ispit provodi se:
a)  za kolegij „Osnove marketinga“ putem 25 pitanja s višestrukim izborom odgovora  i 3 esejska pitanja. Trajanje ispita je  41 minuta. Prvih 20 minuta predviđeno je za pitanja s višestrukim  izborom odgovora,  preostalih 21 minuta za esejska pitanja.  Redoslijed pitanja određuje sustav. Za pitanja s višestrukim izborom odgovora, povratak na pitanje nakon jednom označenog odgovora nije moguć.  Za tri esejska pitanja imate na raspolaganju ukupno 21 minutu.  Povratak na pitanje nakon  napisanog odgovora i prelaska na novo pitanje nije moguć. Vodite brigu da je planirano prosječno vrijeme zadržavanja na pojedinom pitanju  cca  7 minuta.

b) za kolegije „Upravljanje proizvodom“, „Marketing usluga“ i „Upravljanje markom“ putem  5 esejskih pitanja, u ukupnom trajanju ispita od 45 minuta. Redoslijed pitanja određuje sustav. Povratak na pitanje nakon  napisanog odgovora i prelaska na novo pitanje nije moguć. Vodite brigu da je planirano prosječno vrijeme zadržavanja na pojedinom pitanju  cca  9 minuta.

Za kolegij „Upravljanje markom“ informacije su dostupne i putem poveznice izvođača seminarske nastave izv.prof.dr.sc. Zorana Krupka: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi-30878/izv-prof-dr-sc-zoran-krupka/obavijesti-studentima-upute-za-ispite/31347

Sustav će automatski mjeriti vrijeme i ispiti koji ne budu dostavljeni u za to previđenom vremenu nažalost neće se priznati.
Nastavnik zadržava pravo dodatnog usmenog ispitivanja kandidata putem jedne od platformi za online sastanke.

Dan prije održavanja ispita prijavljeni kandidati dužni su provjeriti na web stranici www.efzg.unizg.hr/obavijest-studentima-o-odrzavanju-online-ispita-u-ljetnom-ispitnom-roku/43815 linkove za pristup ispitu. Lijepo molim studente da na vrijeme osiguraju kvalitetnu internetsku vezu za potrebe pristupa ispitu.

Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita online studenti se mogu obratiti mailom na dozretic@efzg.hr.

LINK ZA PRISTUP ISPITU IZ KOLEGIJA "UPRAVLJANJE PROIZVODOM" I "MARKETING USLUGA" 15. 06. 2020. u 12:00 h
Studenti koji pristupaju ispitima iz kolegija "Upravljanje proizvodom" i "Marketing usluga" dana 15.06.2020. trebaju pristupiti ispitu u 12:00 sati putem sljedećeg linka: https://meetingsemea2.webex.com/meet/ispit