Obavijest o upisu predmeta ljetnog semestra u akademskoj 2019./2020. godini

Upis obaveznih i izbornih predmeta ljetnog semestra studenti obavljaju putem studomata, koji će u tu svrhu biti otvoren od 17. veljače 2020. od 08:30 do 02. ožujka 2020. do 23:59 sati.
 
U istom razdoblju, nakon što student obavi upis putem studomata, indeks popunjava istovjetno podacima u studomatu te s indeksom dolazi u Studentsku referadu u radno vrijeme Studentske referade radi ovjere upisa ljetnog semestra.
 
Studenti koji vrše dopis predmeta u ljetnom semestru trebaju imati opterećenje od 30 ECTS bodova (uključujući sve nepoložene predmete već odslušanih ljetnih semestara).
 
Studenti koji su prilikom upisa u akademsku 2019./2020. stekli uvjet za upis u višu godinu studija, upisuju sve predmete ljetnog semestra.
 
Studenti koji prilikom odabira izbornih predmeta imaju poteškoća s upisom putem studomata, mogu se javiti u Studentsku referadu.
 
Napomena: Studenti prve godine studija (preddiplomskog, diplomskog i integriranog), kao i studenti koji su izborne predmete upisali putem Burze izbornih predmeta, upis ljetnog semestra ne obavljaju budući je njihov upis već obavljen.

PAŽNJA: Studenti koji upis ljetnog semestra ne obave putem studomata, istovjetno ne popune indeks, te isti ne ovjere u Studentskoj referadi u predviđenim rokovima, upis neće moći realizirati do iduće akademske godine.