Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Obavijest o upisu i raspored upisa studenata u prvu godinu akademske 2019./2020. godine

Obavijest o upisu i raspored upisa studenata u prvu godinu akademske 2019./2020. godine

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB
Studentska referada
                                                                                                                                                            
U Zagrebu, 03.07.2019.
 
 

OBAVIJEST O UPISU I RASPORED UPISA STUDENATA U PRVU GODINU AKADEMSKE 2019./2020. GODINE
 
VAŽNA NAPOMENA: Svaki kandidat prilikom upisa OBVEZNO mora znati svoj upisni broj sa rang liste!!!
 
ČETVRTAK, 18.07.2019.
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA – REDOVNI
18.07.2019.
Studenti s plasmanom  1 – 100 u 9 sati u dvorani 1
Studenti s plasmanom  101 – 200  u 9 sati u dvorani 2
Studenti s plasmanom  201 - 300 u 9 sati u dvorani 3
Studenti s plasmanom  301 – 400 u 9 sati u dvorani 5
Studenti s plasmanom  401 - 500  u 9 sati u dvorani 6
Studenti s plasmanom  501 – 600 u 13 sati dvorani 1
Studenti s plasmanom  601 – 700 u 13 sati u dvorani 2
Studenti s plasmanom  701 – 800 u 13 sati u dvorani 3
Studenti s plasmanom  801 – 900 u 13 sati u dvorani 5
Studenti s plasmanom  901  do kraja liste studenata s pravom upisa u 13 sati u dvorani 6
Studenti iz kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 13 sati u dvorani 6
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA ZA STRANE DRŽAVLJANE
18.07.2019. u 13 sati u dvorani 6
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU BACHELOR DEGREE IN BUSINESS i BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS – REDOVNI
18.07.2019. u 13 sati u dvorani 6
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU BACHELOR DEGREE IN BUSINESS i BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS ZA STRANE DRŽAVLJANE  – REDOVNI
18.07.2019. u 13 sati u dvorani 6
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU BACHELOR DEGREE IN BUSINESS i BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS – IZVANREDNI
18.07.2019. u 13 sati u dvorani 6
 

PETAK, 19.07.2019.
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA - IZVANREDNI
19.07.2019.
Studenti s plasmanom  1 - 90  u 9 sati u dvorani 3
Studenti s plasmanom  91 - 180 u 9 sati u dvorani 5
Studenti s plasmanom  181 - 270 u 9 sati u dvorani 6
Studenti s plasmanom  271 - 360 u 13 sati u dvorani 5
Studenti s plasmanom 361 do kraja liste studenata s pravom upisa u 13 sati u dvorani 6
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJA - IZVANREDNI
19.07.2019. u 9 sati u dvorani 1
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJA - REDOVNI
19.07.2019. u 13 sati u dvorani 3
 
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA – REDOVNI
19.07. 2019. u 9 sati u Kongresnoj dvorani  (dvorana 15)
 
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA – IZVANREDNI
19.07. 2019. u 14 sati u Kongresnoj dvorani  (dvorana 15)
 
Napomena:
Studentska participacija iznosi:
-              7.200,00 kn za redovne studente koji su već bili upisani kao redovni studenti na drugom Fakultetu,
-              7.200,00 kn za izvanredne  studente,
-              16.500,00 kn za strane državljane,
-              28.000,00 kn za BDIB i BDIE studij


Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa (uplata mora biti ovjerena od strane banke, dok je za uplate izvršene putem Interneta dovoljna potvrda o izvršenom nalogu).
Ekonomski fakultet – Zagreb
Trg J.F.Kennedya 6.
Uplatu izvršiti na IBAN: HR 0723600001101351242,
Poziv na broj – OIB kandidata
Opis plaćanja – upis akademske 2019./2020.godine

 
Kandidati koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija u statusu redovnog studenta oslobođeni su plaćanja participacije, osim studenata BDIB i BDIE studija koji studij plaćaju.
 
Za upis potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
1. Domovnica (original, preslika ili e-izvadak);
2. Rodni list (original, preslika ili e-izvadak); 
3. Potvrda o položenoj Državnoj maturi (original i preslika);
4. Tri fotografije veličine 4 × 6 cm;  te
5. Komplet upisnog materijala (kandidati preuzimaju na temelju dokaza o izvršenoj uplati u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta - Zagreb).

 

Ekonomski fakultet – Zagreb
Trg J.F.Kennedya 6.
Uplatu u iznosu od 500,00 kn izvršiti na IBAN: HR 0723600001101351242,
Poziv na broj – 661527- OIB kandidata
Opis plaćanja – upisni materijal

 
Skriptarnica će na dan upisa raditi od 8 sati ujutro.​

Termin za preuzimanje indeksa bit će naknadno objavljen.