Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
OBAVIJEST O UPISU I RASPORED UPISA STUDENATA U PRVU GODINU AKADEMSKE 2018./2019. GODINE

OBAVIJEST O UPISU I RASPORED UPISA STUDENATA U PRVU GODINU AKADEMSKE 2018./2019. GODINE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB
Studentska referada
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                             U Zagrebu, 09.07.2018.
 
OBAVIJEST O UPISU I RASPORED UPISA STUDENATA
U PRVU GODINU AKADEMSKE 2018./2019. GODINE
 
VAŽNA NAPOMENA:
Svaki kandidat prilikom upisa OBVEZNO mora znati svoj upisni broj sa rang liste!!!
 
PETAK, 20.07.2018.
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA – REDOVNI
20.07.2018.
Studenti s plasmanom  1 – 100 u 9 sati u dvorani 2
Studenti iz kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 9 sati u dvorani 2
Studenti s plasmanom  101 – 200  u 9 sati u dvorani 3
Studenti s plasmanom  201 - 300 u 9 sati u dvorani 6
Studenti s plasmanom  301 – 400 u 9 sati u dvorani 1
Studenti s plasmanom  401 - 500  u 13 sati u dvorani 1
Studenti s plasmanom  501 – 600 u 13 sati dvorani 2
Studenti s plasmanom  601 – 700 u 13 sati u dvorani 3
Studenti s plasmanom  701  do kraja liste studenata s pravom upisa u 13 sati u dvorani 6
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA ZA STRANE DRŽAVLJANE
20.07.2018. u 9 sati u dvorani 5
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU BACHELOR DEGREE IN BUSINESS i BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS – REDOVNI
20.07.2018. u 9 sati u dvorani 5
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU BACHELOR DEGREE IN BUSINESS i BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS ZA STRANE DRŽAVLJANE  – REDOVNI
20.07.2018. u 9 sati u dvorani 5
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU BACHELOR DEGREE IN BUSINESS i BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS – IZVANREDNI
20.07.2018. u 9 sati u dvorani 5
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJA - REDOVNI
20.07.2018. u 13 sati u dvorani 5
 
 
 
SUBOTA, 21.07.2018.
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA - IZVANREDNI
21.07.2018.
Studenti s plasmanom  1 - 85  u 9 sati u dvorani 2
Studenti s plasmanom  86 - 170 u 9 sati u dvorani 1
Studenti s plasmanom 171 do kraja liste studenata s pravom upisa u 9 sati u dvorani 5
 
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA – REDOVNI
21.07. 2018. u 9 sati u dvorani 3
 
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA – IZVANREDNI
21.07.2018. u 9 sati u dvorani 6
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJA - IZVANREDNI
21.07.2018. u 13 sati u dvorani 2
 
Napomena:
Studentska participacija iznosi:
  • 7.200,00 kn za redovne studente koji su već bili upisani kao redovni studenti na drugom Fakultetu,
  • 7.200,00 kn za izvanredne  studente,
  • 16.500,00 kn za strane državljane,
  • 28.000,00 kn za BDIB i BDIE studij,
Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa (uplata mora biti ovjerena od strane banke, dok je za uplate izvršene putem Interneta dovoljna potvrda o izvršenom nalogu).
Uplatu izvršiti na IBAN: HR 0723600001101351242
Poziv na broj – OIB kandidata
Opis plaćanja – upis akademske 2018./2019.godine

Kandidati koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija u statusu redovnog studenta oslobođeni su plaćanja participacije, osim studenata BDIB i BDIE studija koji studij plaćaju.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
  1. Domovnica (original, preslika ili e-izvadak);
  2. Rodni list (original, preslika ili e-izvadak); 
  3. Potvrda o položenoj Državnoj maturi (original i preslika);
  4. Tri fotografije veličine 4 × 6 cm;  te
  5. Komplet upisnog materijala (kandidati kupuju u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta - Zagreb).
Uplatu u iznosu od 500,00 kn izvršiti na IBAN: HR 0723600001101351242
Poziv na broj – OIB kandidata
Opis plaćanja – upisni materijal
 
Termin za preuzimanje indeksa bit će naknadno objavljen.