Obavijest o rezultatu javnog natječaja od 24.01.2020.

 Obavijest o izboru kandidata po raspisanom javnom natječaju
 
Obavještavamo Vas da je po raspisanom javnom natječaju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb objavljenom  dana 24. siječnja 2020. godine u „Narodnim novinama“, dnevnim novinama 24 sata,  na  web stranici Fakulteta i na web stranici Euraxess jobs za jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za marketing, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu  odabrana  kandidatkinja  Branka Dropulić, mag. oec., s kojom je sklopljen Ugovor o radu.
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Ekonomskog fakulteta.

Zahvaljujemo se na Vašem interesu!