Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Obavijest o rezultatu javnog natječaja

Obavijest o rezultatu javnog natječaja

Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli  prijave na javni natječaj objavljen dana 09. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama“  dnevnim novinama 24 sata, web stranici Fakulteta i na web stranici Euraxess jobs za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u sklopu Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima“ na Katedri za marketing, na određeno vrijeme od četiri godine,  Stručno Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora provedbe natječajnog postupka nakon razmatranja prijava, te Odluke Fakultetskog vijeća Ekonomskog Fakulteta – Zagreb od dana 26.03.2019. godine izabralo je 
  • kandidatkinju  Anju Špoljarić, mag. oec.,  s kojom je sklopljen Ugovor o radu.
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 1.
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!

 
http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/MAR/aspoljaric/ANJA%20%C5%A0POLJARI%C4%86%20-%20%C5%BDIVOTOPIS%20EFZG.pdf