Obavijest o radu fakulteta do 11.05.2020.

Sukladno Odluci o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu te naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, obavještavamo vas da će se sva nastava na Ekonomskom fakultetu - Zagreb nastaviti izvoditi online do 11.05.2020. godine ili do novih informacija nadležnih institucija.
 
Kao i do sada, online izvođenje nastave podrazumijeva korištenje e-learning platformi za distribuciju sadržaja Google Classroom i/ili Merlin-Moodle putem kojih će nastavnici informirati studente o konkretnim obvezama i aktivnostima vezanima uz pojedine nastavne cjeline kolegija.
 
Konzultacije te kontakti i komunikacija sa svim potpornim službama također se odvijaju online (putem telefona, e-pošte, weba, i društvenih mreža). Svi nastavnici dostupni su studentima putem e-maila tijekom termina konzultacija te na druge načine, u skladu s dogovorom (telefonski, konferencijski pozivi, i sl.).
 
U ovom razdoblju, ulaz u zgradu Fakulteta nije moguć za studente.
 
Svi ispitni rokovi, kolokviji i ostale provjere znanja izvodit će se online do 11.05.2020. godine ili do novih informacija nadležnih institucija (vidjeti Odluku).
 
 
KONTAKTI I DODATNE INFORMACIJE:
 
Za bilo kakva pitanja vezana uz novonastalu situaciju, možete se obratiti prodekanu za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Božidaru Jakoviću: bjakovic@efzg.hr
 
Koordinator COVID-19 pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, je prodekan za nastavno i nenastavno osoblje prof. dr. sc. Oliver Kesar: okesar@efzg.hr
 
Pozivamo vas da pročitate često postavljana pitanja i odgovore vezana uz novonastalu situaciju na sljedećoj poveznici.
 
Također vas pozivamo da pratite službene kanale Fakulteta kako biste primali najnovije informacije:
Web: http://www.efzg.unizg.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/EkonomskifakultetZagreb/
Instagram https://www.instagram.com/unizg_efzg/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/feb-unizg/
Viber: shorturl.at/iotu7