Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Obavijest o radnom vremenu referade

Obavijest o radnom vremenu referade

Zbog upisa studenata u I. godinu studija, zadnji dan rada Studentske referade je 19.07.2018. do 18,30.
Nakon korištenja kolektivnog godišnjeg odmora Studentska referada nastavlja s radom 20.08.2018.