Obavijest o podizanju indeksa za studente I. godina diplomskih studija akademske godine 2019./2020.

Studenti upisani u  I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija  i I. godinu diplomskih sveučilišnih studija na engleskkom jeziku akademske godine 2019./2020. mogu podići indekse u  Studentskoj referadi za vrijeme radnog vremena sa studentima.