Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju od 04.12.2019.

EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB
 

Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju  od dana 04.12.2019. godine

 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli  prijave na javni natječaj objavljen dana 04. prosinca 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj  118/19, dnevnim novinama 24 sata, na web stranici Fakulteta i na web stranici Euraxess jobs da je
 
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
 
 1. jednog (1) nastavnika (m/ž) u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za računovodstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu  
 
 •   izabrana kandidatkinja dr. sc. Mateja Brozović
 
za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
 
 1. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za pravo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  
 
 •   izabran kandidat dr.sc. Kristijan Poljanec
 
 1. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za marketing na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu
 
 •   izabrana  kandidatkinja Lucija Mihotić, mag. oec.
 
 1. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomiku poduzeća, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu
 
 • izabrana kandidatkinja Uršula Kaštelan, mag. oec.
 
 1. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu
 
 •   izabran kandidat David Sesar, mag. oec.
 
 1. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za informatiku na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, u punom radnom vremenu
 
 • izabrana kandidatkinja Tamara Ćurlin, mag. oec.
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 1.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!