Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 
Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju
 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli  prijave na javni natječaj objavljen dana 11. listopada 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj  97/19, dnevnim novinama 24 sata, na web stranici Fakulteta i na web stranici Euraxess jobs, za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent (2 suradnika) u sklopu Programa znanstvene suradnje Hrvatske zaklade za znanost za rad na projektu pod nazivom „PZS-2019-02-9814 – Ispitivanje stavova djece u Hrvatskoj matematici – „Razvoj marketinških strategija za veću uspješnost kurikularne reforme“ na Katedri za marketing, na određeno vrijeme do završetka projekta,  izabrani su kandidati
 
  •   David Skala, mag. oec. i Dora Gaćeša, mag. oec.
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 1.