Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Obavijest budućim redovitim studentima koji ostvaruju pravo upisa na prvu godinu studija u ak. god. 2019./2020.

Obavijest budućim redovitim studentima koji ostvaruju pravo upisa na prvu godinu studija u ak. god. 2019./2020.

Svi redoviti studenti koji u akademskoj 2019./2020. godini prvi puta upisuju prvu godinu studija, upisuju se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., i 2021./2022., Klasa:022-03/18-04/209, Urbroj:50301-27/12-17-2 od 27. rujna 2018 godine i Odluci Senata o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020,, Klasa: 602-04/18-13/12, URBROJ:380-062/105-19-28 od 19.ožujka 2019.godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., i 2021./2022.

Odluka Senata o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020