Mijo Mirković

Mijo Mirković (književni pseudonim Mate Balota) je bio hrvatski ekonomist i književnik (Rakalj, 28. IX. 1898 – Zagreb, 17. II. 1963). U početku I. svjetskog rata bio je s obitelji evakuiran u Moravsku. Nakon povratka radio je kao novinar u Hrvatskom listu u Puli, 1919–20. studirao je filozofiju i slavistiku u Zagrebu i Beogradu, potom ekonomske i društvene znanosti u Berlinu i Frankfurtu na Majni, gdje je 1923. i doktorirao disertacijom iz ekonomije. Predavao je na Pravnome fakultetu u Subotici (1928–39) i na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Beogradu (1939–41), a nakon rata bio je sve do smrti redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Bio je sudionik više međunarodnih konferencija, među ostalima i Pariške mirovne konferencije (1946), koja je pridonijela konačnomu pripojenju Istre Hrvatskoj. Od 1947. bio je redoviti član JAZU. Godine 1960. dobio je Nagradu za životno djelo. (Izvor: enciklopedija.hr)NATJEČAJ ZA NAGRADU MIJO MIRKOVIĆ za 2019. godinu

Raspisuje se natječaj za nagradu „Mijo Mirković“ za znanstvene radove s područja društveno-ekonomskih znanosti na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

Pravilnik o nagradi "Mijo Mirković"

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobitnici nagrade Mijo Mirković za 2019. godinu

Doc. dr. sc. Tomislav Globan u skupini A2: Financial supply cycles in post-transition Europe – introducing a composite index for financial supply

Doc. dr. sc. Irena Raguž Krištić, doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić, doc. dr. sc. Vladimir Arčabić u skupini B2: Persistence and stochastic convergence of euro area unemployment rates