Ljubomir Martić

Ljubomir Martić bio je hrvatski matematičar i ekonomist (Knin, 4. IV. 1922 – Zagreb, 19. VIII. 2017). Završio je studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1949.), gdje je i doktorirao (1957.). Od 1949. radio je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb; 1967–92. u zvanju je redovitog profesora predmeta Matematičke metode za ekonomske analize i Operacijska istraživanja. Dugogodišnji je voditelj Seminara iz matematičkog programiranja na Institutu za matematiku Sveučilišta u Zagrebu, potom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, na kojem je uveo i predavao predmet Programiranje i teorija igara. Usavršavao se na nekoliko sveučilišta u SAD-u. Bio je član Međunarodnog ekonometrijskog društva te uredništva nekoliko stručnih časopisa. Napisao je više znanstvenih radova i knjiga iz primijenjene matematike (primijenjene teorije vjerojatnosti, ekonometrije, matematičkog programiranja i operacijskih istraživanja). Važnija djela: Matematičke metode za ekonomske analize (I–II, 1963–66; 9. izdanje 1992), Primjena matematičkih metoda u ekonomskoj analizi (1971), Nelinearno programiranje (1973), Kvantitativne metode za financijske i računovodstvene analize (1980), Mjere nejednakosti i siromaštva (1986). Dobio je Nagradu za znanost za životno djelo (1990). (Izvor: enciklopedija.hr)


NATJEČAJ ZA NAGRADU LJUBOMIR MARTIĆ za 2019. godinu

Raspisuje se natječaj za nagradu „Ljubomir Martić“ za znanstvene radove iz polja ekonomija, grana kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu - Zagreb (Više informacija)

Pravilnik o nagradi Ljubomir Martić


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobitnici nagrade Ljubomir Martić za 2019. godinu


Skupina A:
Ekonometrijski modeli promjene režima u menadžmentu portfelja
doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić

Skupina B:
Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom
prof. dr. sc. Boško Šego, doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo i doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić

Skupina C:
An alternative approach to solving cost minimization problem with Cobb-Douglas technology
prof. dr. sc. Zrinka Lukač i doc. dr. sc. Vedran Kojić

Priznanje Ljubomir Martić
A note on the „Economic Policy Uncertainty Index”
izv. prof. dr. sc. Blanka Škrabić Perić  i  doc. dr. sc. Petar Sorić