Fedor Rocco

Fedor Rocco, hrvatski ekonomist (Gradac kraj Ploča, 11. VII. 1924 – Zagreb, 12. I. 2011). Diplomirao (1954) i doktorirao (1965) na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Služio je kao direktor Zavoda za statistiku grada Zagreba (1951–56) te kao zamjenik direktora Zavoda za istraživanje tržišta u Zagrebu (1962–73). Bio je izvanredni profesor na Visokoj privrednoj školi (od 1966), redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1971–89); dekan istoga fakulteta (1971–73). Jedan od začetnika na području marketinga i istraživanja tržišta u Hrvatskoj. Djela: Strategija plasmana (1964), Teorija i primjena istraživanja marketinga (1971), Osnove tržišnog poslovanja (1974), Istraživanje tržišta (1988), Marketing (1991), Marketinško upravljanje (1994) i dr. (Izvor: enciklopedija.hr)NATJEČAJ ZA NAGRADU FEDOR ROCCO 2019.

Raspisuje se natječaj za nagradu „Fedor Rocco“ za radove i knjige iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu - Zagreb
Pravilnik o nagradi "Fedor Rocco" (pročišćeni tekst)

Tekst natječaja za 2019. godinu

Tumačenje o odredbama Pravilnika o dodjeli nagrade "Fedor Rocco".

Prijave za dodjelu nagrada zaprimaju se zaključno s 25. listopada 2019. putem urudžbenog zapisnika._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOBITNICI NAGRADE FEDOR ROCCO
 
  • 2019. Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin, izv. prof. dr. sc. Selma Kadić-Maglajlić i dr. sc. Nikola Drašković: Principi prodaje i pregovaranja​
  • 2018. Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, doc. dr. sc. Irena Pandža Bajs i doc. dr. sc. Miroslav Mandić za monografiju domaćeg izdavača Upravljanje zadovoljstvom klijenata (drugo izdavanje – promijenjeno i prošireno, izdavač: Accent Zagreb, ISBN 978-953-7930-13-4)
  • 2017. Prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić, dr. sc. Ivan-Damir Anić,  izv. prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh, dr. sc. Edo Rajh, izv. prof. dr. sc. Nataša Kurnoga: "Organizational buying decision approaches in manufacturing industry: developing measures and typologyobjavljen u časopisu Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 32, No. 2, 2017.,  str. 227-237.
  • 2015. i 2016. godine nagrada Fedor Rocco nije dodjeljena
  • 2014. Prof. dr. sc. Bruno Grbac: "Marketing Dynamics: How to Create Value for Customers", izdavač Pearson, London, Velika Britanija.
  • 2013. Doc. dr. sc. Dario Miočević i prof. dr. sc. Biljana Crnjak-Karanović"The mediating role of key supplier relationship management practices on supply chain orientation – The organizational buying effectiveness link" objavljen u časopisu Industrial Marketing Management, Vol . 41, No. 1, 2012, str. 115-124.
  • 2012. Prof. dr. sc. Jozo Previšić (ur.):  "Leksikon marketinga" izdavač Ekonomski fakultet-Zagreb, Zagreb, 2011.