2015./2016.

DOBITNICI DEKANOVE NAGRADE U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016.


DIPLOMSKI RAD

1. Martina Galeković,
Stjecanje financijskog obrazovanja i financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj
2. Darko Petrinec,
Primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja kao podloga za analizu financijskih izvještaja banaka
3. Ivan Pivac,
Upravljanje preokretom poslovanja na primjeru poduzeća Đuro Đaković Holding d.d.


ZAVRŠNI RAD

1. Lucija Juroš,
Simulacijsko modeliranje poslovnih procesa u zdravstvu korištenjem diskretne simulacije
2. Karlo Lažeta,
Optimizacija portfolija na temelju očekivanog prinosa i rizika za odabrane dionice sa
Zagrebačke burze

3. Ivan Podgorski-Boček,
Analiza suvremenih metoda obračuna troškova temeljenih na ABC metodi
4. Petra Šošić,
Tržišni potencijal ekonomije dijeljenja u Republici Hrvatskoj
5. Lana Zuber,
Procjena troškova uvođenja poreza na nekretnine


SEMINARSKI RAD

1. Maja Sabol,
Pregled financijskih kriza iz perspektive Hymana Minskog


POSEBNA DEKANOVA NAGRADA

1. Projekt: Poduzetništvo inovacija
Lorena Jelusić, Valentina Prpić, Marta Zemljić, Barbara Dropuljić, Dora Filipović, Katarina Belić, Nika Crnek
Udruga: Hrvatska studentska asocijacija
2. Projekt: Govornička škola 2016.
Ana Bungić, Antonija, Domšić, Domagoj Palenkaš, Renato Bukovac, Marijan Buljan
Udruga: Debatni klub Ekonomskog fakulteta - Zagreb

3. Projekt: Prijedlog fiskalne konsolidacije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine
Ivan Majić i Matej Bule
Udruga: Debatni klub Ekonomskog fakulteta – Zagreb

4. Projekt: World in the city
Boris Holjevac, Emanuel Glasnović, Mia Ištvanović, Filip Pelivanović, Antonija Crnjak, Katarina Mioč, Ivana Miloš, Fran Naglić, Ilijana Banjac i Lucija Pascuttini.
Udruga: AIESEC Zagreb