Međunarodna članstva (Memberships)

 
Ekonomski fakultet - Zagreb član je pet globalnih organizacija:

 
Pristupanje ovim organizacijama donosi određena prava i beneficije poput:

  • sudjelovanja u međunarodnim obrazovnim programima i konferencijama
  • uspostavljanja suradnji
  • dobivanje akreditacija za akademske programe


Za prijem u članstvo potrebno je:

  • zadovoljiti određene kriterije
  • kontinuirano ispunjavati preuzete obveze kao što su:  

                - kvaliteta programa
                - redovno izvještavanje o napretku
                - provođenje promjena sukladno ciljevima i drugo.
 

CEEMAN
 
Kriteriji članstva i obveze:
- minimalno pet godina iskustva u kontinuiranom obrazovanju na području poslovne ekonomije ili menadžmenta
- preddiplomski studij ili diplomski studij iz područja menadžmenta koji se izvodi barem pet godina i minimalno 60 studenata koji su završili program
- godišnje minimalno 25 studenata upisanih na pojedini smjer studija
- predavati izvješća bazirana na samoprocjeni koja uključuju sustavni pregled i analizu misije, vizije, ciljeva, programa, istraživanja, procesa i stvarne izvedbe Fakulteta vezanih za kriterije i dimenzije CEEMAN međunarodne akreditaciju za kvalitetu
 
Prava i beneficije:
- svi CEEMAN programi i događanja po povlaštenim cijenama
- besplatne publikacije
- mogućnost postavljanja obavijesti i poziva na suradnju na CEEMAN web stranicu
- uključivanje u katalog institucija i programa s profilima institucija i opisima programa
- uključivanje članova Fakulteta u on-line CEEMAN katalog eksperata
- mogućnost dobivanja IQA akreditacije
- pogodnosti koje uključuju suradnju s CEEMAN partnerima izdavačima (Emerald, Harvard Business School Publishing, Pearson Education, the Adizes Institute itd)
- pristup čvrsto povezanoj i predanoj mreži institucija zainteresiranih za suradnju i razvoj
 
na vrh
 
EDAMBA
 
Kriteriji članstva i obveze:
- minimalno 20 redovnih profesora koji imaju pravo biti mentori za doktorske disertacije, a dostupni su studentima na poslijediplomskom studiju kroz cijelu godinu
- minimalno 20 studenata na poslijediplomskom (doktorskom) studiju
- EDAMBA organizira posjete s ciljem procjene prikladnosti fakulteta na sve fakultete-kandidate, a oni su obvezni podmiriti sve troškove takvih posjeta
- pridržavanje Statuta glede prava i odgovornosti
- plaćanje godišnje članske naknade
- elektroničko glasovanje prije održavanja Glavne skupštine
 
Prava i beneficije:
- sudjelovanje i pravo glasa na EDAMBA Godišnjem sastanku i Glavnoj skupštini
- pristup informacijama kroz publikacije, kontakte i događaje, uključujući dva internetska foruma s ciljem povezivanja svih voditelja programa i studenata diljem Europe i šire
- sudjelovanje studenata poslijediplomskih studija na godišnjoj EDAMBA ljetnoj akademiji te sudjelovanje studenata diplomskih studija na godišnjem natjecanju za najbolji diplomski rad  
- pravo na sudjelovanje u svim aktivnostima razmjene, orijentacijskim i studijskim posjetima te stipendijama
- sudjelovanje na seminarima i radionicama, npr. EUDOKMA

na vrh 
 
EFMD
 
Kriteriji članstva i obveze:
- minimalno pet godina iskustva u kontinuiranom obrazovanju na području međunarodnog poslovanja ili menadžmenta
- izuzetna reputacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini
- značajan broj profesora s doktoratima i međunarodnim iskustvom
- provođenje znanstvenih istraživačkih aktivnosti
- međunarodna perspektiva u izvođenju programa
- plaćanje godišnje naknade za članstvo
- godišnje izvještavanje o napretku
- kontinuirano unapređenje kvalitete
 
Prava i beneficije:
- savjetovanje i dijeljenje iskustava s vodećim europskim i globalnim obrazovnim institucijama
- pristup informacijama i profesionalna podrška
- EFMD newsletteri i magazini
- pristup raznim aktivnostima po povlaštenim cijenama (godišnja EFMD konferencija, grupe za učenje, konferencije i razni događaji)
- pristup alatima za poboljšanje kvalitete (EQUIS, CEL, CLIP, EPAS)
- pristup istraživačkim projektima i rezultatima anketiranja
- korištenje logotipa, imena i branda EFMD

na vrh 
 
AACSB
 
Kriteriji članstva i obveze:
- akademska institucija ovlaštena od mjerodavne institucije za dodjelu stupnjeva obrazovanja iz područja poslovne administracije, menadžmenta ili računovodstva
- plaćanje godišnje naknade za članstvo
 
Prava i beneficije:
- članstvo u „grupama afiniteta“ koje omogućuje umrežavanje i komunikaciju između institucija
- razvoj programa i podrška AACSB osoblja
- pristup podacima, informacijama, izvještajima, statističkim analizama
- sudjelovanje na konferencijama
- pristup AACSB Exchange imeniku i diskusijskim forumima
- pretplata na publikacije

na vrh 

 
PRME - Principles for Responsible Management Education
 
Kriteriji članstva i obveze:
- posvećenost implementaciji PRME principa
- redovita podjela informacija o napretku sa svim zainteresiranim članicama jer to je najbolji način da se osigura vjerodostojnost inicijative uz priznanje najboljim akademskim institucijama i razmjenu iskustava
- javno promoviranje vrijednosti PRME

 
Prava i beneficije:
- sudjelovanje u različitih događajima, akademijama, skupovima u organizaciji PRME
- potpora aktivnostima članica u vidu osiguranja intelektualnog inputa, osiguravanjem podudaranja s inicijativom PRME, slanjem predstavnika, uspostavljanjem veza itd.
- potpora PRME „radnim grupama“
- korištenje logotipa, imena i branda PRME

na vrh