Certifikat ISO 9001:2015

ISO 9001 je međunarodna norma za sustave upravljanja kvalitetom koju izdaje Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO (Intenational Organization for Standardization) sa sjedištem u Ženevi, Švicarska. Sustav upravljanja kvalitetom omogućuje koordinaciju i upravljanje organizacijskim procesima radi ispunjenja zahtjeva korisnika i regulatornih zahtjeva te radi neprekidnog poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti organizacije. To je formalizirani sustav koji uključuje dokumentirane procese, procedure i odgovornosti pomoću kojih se ostvaruju ciljevi organizacije. Kvaliteta se danas nameće kao glavna tema unutar visokog obrazovanja. Unutarnje strukture i vanjsko okruženje visokog obrazovanja se neprekidno mijenjaju kako bi se održao korak sa sve većim zahtjevima za kvalitetom. Primjena norme ISO 9001:2015 omogućuje Ekonomskom fakultetu – Zagreb da uspješno odgovori na ove izazove i osigura visoku razinu kvalitete svih usluga.

Više o organizaciji ISO.

Sustav upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta - Zagreb temelji se na uvažavanju zahtjeva svih relevantnih propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja, Standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) te zahtjeva ISO 9001:2015 međunarodne norme. Ekonomski fakultet – Zagreb je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa, a posebice nastavnog i znanstveno-istraživačkog djelovanja, što dokazuje posjedovanjem Certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 broj 095/14/BVC.0-Q kojeg je dobio 19. svibnja 2017. godine s rokom važenja do 21. svibnja 2020. godine.

ISO certifikatom dokazuje se da je sustav upravljanja kvalitetom na Ekonomskom fakultetu - Zagreb usklađen sa strogim zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015. Norma se primjenjuje u svim poslovnim procesima: znanstveno-istraživačkim, nastavnim, administrativnim i upravljačkim.

Detaljnije informacije:
Priručnik o osiguranju kvalitete (PDF)
Politika kvalitete (PDF)