Nastupno predavanje dr.sc. Tanja Komarac


Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dana 27.05.2020. godine
 
O G L A Š A V A
 
Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta na Katedri za marketing, dr. sc. Tanje Komarac na temu:
 
„Korištenje mobilnog marketinga u muzejima“
 
koje će se održati u četvrtak, 4. lipnja 2020. godine, u 10.15 sati u okviru redovite nastave iz kolegija „Digitalni marketing“, pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, predsjednik povjerenstva
  • Professor emeritus Jozo Previšić, član povjerenstva
  • Izv.prof.dr.sc. Dina Lončarić (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilišta u Rijeci), članica povjerenstva
  • Izv.prof.dr.sc. Zoran Krupka, zamjenski član povjerenstva
 
Predavanje će se izvesti u obliku e - predavanja putem platforme Webex.
Prisustvovanje predavanju bit će moguće putem linka koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta - Zagreb: https://meetingsemea10.webex.com/meetingsemea10/j.php?MTID=m035c5ce02c56713eab5930d241e7ed13.
 
 
 
                                                                                                     Dekan Fakulteta
                                                                                                     Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.