Nastupno predavanje dr.sc. Stjepan Srhoj

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dana 08.01.2020. godine
  
O G L A Š A V A
  
Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija, dr. sc. Stjepana Srhoja na temu:
 
„Teorija međunarodne trgovine“
 
koje će se održati u petak, 17.1.2020. godine, u 9.00 sati u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta – Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Osnove ekonomije“, pred studentima prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, nastavnicima Ekonomskog fakulteta – Zagreb te u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Lorena Škuflić, predsjednik povjerenstva
  • Doc. dr. sc. Marko Družić, član povjerenstva
  • Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, član povjerenstva (Sveučilište u Dubrovniku)
  
 
Dekan Fakulteta
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.