Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Nastupno predavanje - dr. sc. Sanja Gongeta

Nastupno predavanje - dr. sc. Sanja Gongeta

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dana 9.11.2018. godine
 
OGLAŠAVA
 
Nastupno predavanje pristupnice u natječaju za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta na Katedri za pravo, dr. sc. Sanja Gongeta na temu
 
„Ugovor o kupoprodaji“
 
koje će se održati u ponedjeljak, 19. studenog 2018. godine u 9.00 sati u dvorani 1, Ekonomskog fakulteta – Zagreb, Znanstveno - učilišni kampus Borongaj, u okviru redovite nastave iz kolegija Osnove trgovačkog prava na preddiplomskom stručnom studiju Poslovne ekonomije, pred stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Petar Miladin, predsjednik Povjerenstva (Pravni fakultet u Zagrebu)
  • Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, član Povjerenstva (Pravni fakultet u Zagrebu)
  • Doc. dr. sc. Marko Babić, član Povjerenstva (Ekonomski fakultet - Zagreb)
 
 
 
 
 Dekan Fakulteta
 Prof. dr. sc. Jurica Pavičić