Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kontakti u UMS

Kontakti u UMS

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
ums@efzg.hr


Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju

Suzana Karabaić, dipl. ing. kem.
E-mail: skarabaic@efzg.hr 
Soba: B 203
Tel: +385 1 238 3403


ODLAZNA MOBILNOST STUDENATA:

Lidija Priščanmag. philol.
E-mail: outgoing.mobility@efzg.hr  
Soba: 1, prizemlje
Tel: +385 1 238 3232

Marijana Čulina 
E-mail: mculina2@efzg.hr
Soba: 1, prizemlje
Tel: +385 1 238 3232

Tea Tušek, mag. philol.
E-mail: outgoing.mobility@efzg.hr  
Soba: 1, prizemlje
Tel: +385 1 238 3232

DOLAZNA MOBILNOST STUDENATA:

Paulina Lučić, mag. oec.
E-mail:  incoming.mobility@efzg.hr
Soba: 1, prizemlje
Tel: +385 1 238 3232INSTITUCIONALNA PARTNERSTVA:
Suzana Karabaić, dipl. ing. kem.
E-mail: 
skarabaic@efzg.hr
ums@efzg.hrDOLAZNA I ODLAZNA  MOBILNOST NASTAVNOG/NENASTAVNOG OSOBLJA:
ums@efzg.hrNA PORODILJNOM DOPUSTU:
Koordinatorica za mobilnost 
Maja Mažar, mag. oec.

Koordinatorica za  mobilnost
Irena Šimek Klarić, mag. oec.

Koordinatorica za mobilnost 
Katarina Kovač, mag. oec.