Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kontakti u UMS

Kontakti u UMS

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
ums@efzg.hr


ODLAZNA MOBILNOST STUDENATA:

Tea Tušek, mag. philol.
E-mail: outgoing.mobility@efzg.hr  
Dvorana 27, prizemlje istok
Tel: +385 1 238 3232

Irena Šimek Klarić, mag. oec.
E-mail: isimek@efzg.hr  
Dvorana 27, prizemlje istok
Tel: +385 1 238 3232


DOLAZNA MOBILNOST STUDENATA I INSTITUCIONALNA PARTNERSTVA:

Lidija Priščanmag. philol.
E-mail: incoming.mobility@efzg.hr
Dvorana 27, prizemlje istok
Tel: +385 1 238 3232


DOLAZNA I ODLAZNA  MOBILNOST NASTAVNOG/NENASTAVNOG OSOBLJA:

Marijana Čulina 
E-mail: mculina2@efzg.hr
Dvorana 27, prizemlje istok
Tel: +385 1 238 3232


VODITELJICA UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
Suzana Karabaić, dipl. ing. kem.
E-mail: skarabaic@efzg.hr 
Soba: B 203
Tel: +385 1 238 3403NA PORODILJNOM DOPUSTU:

Koordinatorica za mobilnost 
Maja Mažar, mag. oec.

Koordinatorica za mobilnost 
Katarina Kovač, mag. oec.