Upute za priznavanje kolegija položenih na stranim sveučilištima

UPUTE ZA STUDENTE KOJI TRAŽE PRIZNAVANJE PREDMETA POLOŽENIH NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA NA STRANIM SVEUČILIŠTIMA

1. KORAK PO POVRATKU S RAZMJENE:  Potrebno je javiti se ECTS koordinatorici doc. dr. sc Martini Nakić u vrijeme konzultacija i donijeti dokument Statement of Host Institution te prijepis ocjena (Transcript of Records), ako je primljen/preuzet.

Mole se studenti koji su na stranim sveučilištima položili predmete za koje traže priznavanje na našem fakultetu da predaju molbe s pripadajućim dokumentima u skladu s Odlukom o priznavanju predmeta i ECTS bodova stečenih na stranim sveučilištima.

Molba se predaje u Urudžbeni ured (preko puta recepcije na glavnom ulazu), a treba ju nasloviti na ECTS koordinatoricu (doc.dr.sc. Martina Nakić). U molbi treba točno naznačiti način odlaska na razmjenu (npr. Erasmus) i instituciju, a za sve kolegije za koje se traži priznavanje treba iskazati broj ECTS bodova, ocjenu, nastavno opterećenje (broj sati radnog opterećenja) i priložiti ovjerene programe (syllabuse sa službenih web stranica strane institucije). Nužno je ostaviti i kontakt e-mail adresu u slučaju da su potrebna daljnja objašnjenja ili dopune dokumentacije.

Molbi je potrebno priložiti sljedeće dokumente na engleskom ili hrvatskom jeziku:

1. Kopiju indeksa

2. Programe predmeta (syllabuse) za koje se traži priznavanje ili uputa sveučilišta na kojem je student gostovao o relevantnim web stranicama na kojima su programi vidljivi (to je potrebno učiniti za sve kolegije – izborne i obvezne).

3. Pisana potvrda nositelja obveznih kolegija o priznavanju (pored syllabusa koji su nužni za priznavanje svih kolegija, pisana potvrda nositelja dodatno je potrebna samo za obvezne kolegije. Studentima koji žele da im se kolegij položen na stranom sveučilištu prizna kao naš obvezni kolegij, preporuča se kontaktirati s nositeljem kolegija na našem fakultetu prije odlaska na razmjenu i, ako je moguće, uključiti se u obveze koje iz kolegija proizlaze dok su na razmjeni, a po povratku molbi priložiti pisanu potvrdu o priznavanju. Pisana potvrda – mišljenje mora sadržavati sljedeće važne podatke za priznavanje: ime i prezime studenta, naziv institucije i kolegija, broj ECTS bodova, nastavno opterećenje i ocjenu).

4. Prijepis ocjena i stečenih ECTS bodova uz informaciju o načinu odlaska u inozemstvo (npr. Erasmus): Learning Agreement i Transcript of Records.

5. Statement of Host Institution

6. Dodatne podatke za svaki kolegij (kao službeni dokument ili službene web stranice sveučilišta):

a) skala ocjena (s uputom o pretvaranju u ECTS ocjene ukoliko je potrebno)
b) broj ECTS bodova (ili broj sati radnog opterećenja studenta)
c) broj sati predavanja i vježbi za predmet za koji se traži priznavanje (ukupno opterećenje u nastavi)
d) naziv kolegija i na engleskom jeziku.

U molbi je potrebno navesti i koji se ranije upisani izborni kolegiji trebaju poništiti (kolegiji se mogu poništiti samo ako student nije izlazio na ispite, kolokvije ili testove iz tog kolegija).
Molbe se najčešće rješavaju unutar par tjedana. U sobi broj 5 mogu se dobiti sve informacije vezane za tijek rješavanja molbe.

Nakon što student dobije Rješenje o priznavanju kolegija, potrebno je preuzeti Potvrdu s prijepisom ocjena i ovjeriti je u u Studentskoj referadi. Prijepis ocjena dostavlja se Sveučilištu u Zagrebu kao dokument o priznavanju.