Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kontakti za međunarodnu suradnju

Kontakti za međunarodnu suradnju

 PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I AKREDITACIJE
 

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić
Kabinet: dekanat
E-mail: jpavicic@efzg.hr  
 
 ECTS  KOORDINATOR I VODITELJ BDIB STUDIJA
 
Prof. dr. sc. Mario Spremić
Kabinet A511
tel: +385 1 238 3278
E-mail: mspremic@efzg.hr
 

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
 
Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju
Suzana Karabaić, dipl. ing. kem.
E-mail: skarabaic@efzg.hr 
Soba: B 203
Tel: +385 1 238 3403
 

Koordinatorice za mobilnost 

Lidija Priščan, mag. philol.
E-mail: lpriscan@efzg.hr  
Dvorana 27, prizemlje istok
Tel: +385 1 238 3232

Marijana Čulina
E-mail: mculina2@efzg.hr 
Dvorana 27, prizemlje istok
Tel: +385 1 238 3232

Tea Tušek, mag. philol.
E-mail: ttusek@efzg.hr
Dvorana 27, prizemlje istok
Tel: +385 1 238 3232

Irena Šimek Klarić, mag. oec.
E-mail: isimek@efzg.hr  
Dvorana 27, prizemlje istok
Tel: +385 1 238 3232


Na rodiljnom dopustu:

Maja Mažar, mag. oec.
Katarina Kovač, 
mag. oec.