Matematika

Ispit iz Matematike moguće je položiti na jedan od sljedeća dva načina:

1. način: kolokviji

Studenti s pravom pristupa kolokvijima imaju mogućnost položiti ispit iz Matematike putem dva kolokvija.

Pravo pristupa kolokvijima imaju samo studenti koji su u tekućoj akademskoj godini upisali kolegij Matematika.

 • Kolokvij je potrebno prijaviti putem Merlin sustava. Prijave za kolokvij otvaraju se otprilike 3 tjedna prije termina kolokvija a zatvaraju se tjedan dana prije termina kolokvija. Obavijest o terminu kolokvija i otvaranju prijava bit će na vrijeme objavljena na nastavi. 
 • Svaki kolokvij se piše 45 minuta i sastoji se od dvije grupe zadataka: 2 zadatka i 2 teorijska pitanja.
 • Svako pitanje, tj. zadatak nosi maksimalno 10 bodova.
 • Student ima pravo pristupiti drugom kolokviju ako je na prvom kolokviju ostvario ukupno najmanje 16 bodova (tj. barem 40% od ukupno 40 bodova na prvom kolokviju).
 • Student je uspješno kolokvirao ovaj kolegij ako ukupno na oba kolokvija ima barem 40 bodova (tj. barem 50% od maksimalnih 80 bodova na oba kolokvija), s tim da je ostvario i barem 16 bodova iz zadataka (40% od maksimalnih 40 bodova iz zadataka) i barem 16 bodova iz teoretskih pitanja (40% od maksimalnih 40 bodova iz teorijskih pitanja).
 • Ovisno o broju bodova, studentu se predlaže ocjena kako slijedi:
  • od 40 do 47 bodova (tj. od 50% do 59%) ocjena dovoljan (2)
  • od 48 do 59 bodova (tj. od 60% do 74%) ocjena dobar (3)
  • od 60 do 71 bodova (tj. od 75% do 89%) ocjena vrlo dobar (4)
  • od 72 do 80 bodova (tj. od 90% do 100%) ocjena izvrstan (5)
 • Student ima pravo odbiti ocjenu formiranu na prethodno opisani način i to se ne računa kao pad.

2. način: pismeni ispit

Student pristupa pismenom ispitu iz Matematike.

 • Pismeni ispit se piše 75 minuta i sastoji se od dvije grupe zadataka: 4 zadatka i 4 teorijska pitanja.
 • Svako pitanje tj. zadatak nosi maksimalno 10 bodova.
 • Student je uspješno položio ovaj kolegij ako ukupno ima barem 40 bodova (tj. barem 50% od maksimalnih 80 bodova), s tim da je ostvario i barem 16 bodova iz zadataka (40% od maksimalnih 40 bodova iz zadataka) i barem 16 bodova iz teoretskih pitanja (40% od maksimalnih 40 bodova iz teorijskih pitanja).
 • Ovisno o broju bodova, studentu se predlaže ocjena kako slijedi:
  • od 40 do 47 bodova (tj. od 50% do 59%) ocjena dovoljan (2)
  • od 48 do 59 bodova (tj. od 60% do 74%) ocjena dobar (3)
  • od 60 do 71 bodova (tj. od 75% do 89%) ocjena vrlo dobar (4)
  • od 72 do 80 bodova (tj. od 90% do 100%) ocjena izvrstan (5)

 

Nositeljica kolegija:

Prof. dr. sc. Zrinka Lukač

Obvezna literatura za Matematiku:

 • L. Neralić, B. Šego, Matematika, Element, Zagreb, 2015.
 • Gardijan, M., Kojić, V., Kotarac, K., Škrinjarić, T., Vlah Jerić, S., Zbirka zadataka iz Matematike, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015.