Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Komemoracija u čast prof. dr. sc. Antuna Klimenta

Komemoracija u čast prof. dr. sc. Antuna Klimenta

Komemoracija za prof. dr. sc. Anutna Klimenta bit će 17.01.2018. u 12:00 sati u dvorani 14 (nova vijećnica).

Prof. dr. sc. Antun Kliment je bivši član naših dviju katedri: Katedre za trgovinu i Katedre za informatiku. Profesor je dao izuzetan znanstveni doprinos u razvoju disciplina poslovnog komuniciranja, automatizacije ureda te informatizacije trgovine. Autor je niza knjiga, brojnih stručnih i znanstvenih članaka te nekoliko sveučilišnih udžbenika. Za knjigu Poslovne komunikacije nagrađen je nagradom Mijo Mirković. Organizator je brojnih savjetovanja i stručnih skupova iz područja poslovne informatike, uredskog poslovanja i elektroničke trgovine.