Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Katedra za statistiku

Katedra za statistiku

Katedra za statistiku - 2015

U području ekonomije i poslovne ekonomije statističke su metode temeljne analitičke metode.  Statistički podaci o gospodarskim kretanjima, statistički pokazatelji i modeli pružaju obavijesti za praćenje gospodarskih kretanja, provođenje gospodarske politike, poslovno odlučivanje i predviđanje.

Znanstveno polje statistike obuhvaća teoriju, metode te njihovu primjenu. U sklopu studija ekonomije i poslovne ekonomije proučavaju se izabrane metode koje se primjenjuju u ekonomskoj analizi. Stoga su i sadržaji statističkih kolegija Katedre za statistiku metodološki i sukladni potrebama studija ekonomije, poslovne ekonomije, poslijediplomskih i stručnih studija. Temeljni je predmet Statistika, koja se izvodi i na engleskom jeziku kao predmet Statistics. Predmet je obvezatan za sve studente preddiplomskog sveučilišnog studija i sluša se u prvoj godini studija. Predmet Poslovna statistika obavezan je za studente treće godine studija smjera Poslovna ekonomija, a izvodi se i na engleskom jeziku kao Business Statistics

Predmet Uvod u gospodarsku statistiku obvezatan je za studente stručnog studija. Predmet Poslovna statistika obavezan je za studente treće godine smjera Poslovna ekonomija. U nastavi su zastupljeni i slijedeći izborni predmeti:
Modeliranje financijskih serija (VI. i VIII. semestar)
Nacionalni računi (VI. i VIII. semestar)
Poslovna prognostika (VI. i VIII. semestar)
Statističke metode za ekonomske analize (VI. semestar)
Statističke metode za poslovno upravljanje (VI. i VIII. semestar)
Za diplomski studij članovi katedre izvode slijedeće predmete:
Analiza vremenskih serija i prognoziranje,
Metode multivarijatne analize,
Metode primijenjene matematičke i statističke analize,
Statističke metode istraživanja u turizmu,
Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu te
Statistički modeli odlučivanja.

Za BDIB program članovi Katedre izvode slijedeće predmete:
Statistics for Business and Economics i
Business Statistics.

U okviru EBIP programa za studente 4. godine izvodi se izborni predmet Business Forecasting.

Misija Katedre je pružiti studentima metodološka znanja iz statistike potrebna za analizu gospodarskih i poslovnih podataka, za provođenje praktičnih statističkih istraživanja i analiza u poduzećima, financijskim institucijama, javnoj administraciji, odnosno državnoj statistici te ih naučiti pravilno tumačiti i prezentirati rezultate statističkih analiza. U izvođenju nastave važnu ulogu ima programska potpora (SAS, STATISTICA, E-VIEWS).

Osim u nastavi, članovi Katedre za statistiku postižu zapažene rezultate u znanstveno-istraživačkom radu, a rezultate istraživanja iznose na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, te objavljuju u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima, a začetnici su i dvaju znanstvenih projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Na Katedri je pokrenut specijalistički poslijediplomski studij "Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje". Nastavni planovi većeg broja poslijediplomskih studija uključuju statističke discipline koje izvode nastavnici ove Katedre.